sunnuntai 7. maaliskuuta 2021

Ristiretki CO₂ "saastetta" vastaan. Pelasta planeetta! Deus vult!


Tämä postaus sai kimmokkeen prof. William Happerin luennosta, jonka  YouTube äskettäin on saattanut maailman tietoisuuteen. Olen aikaisemminkin nostanut täällä esiin hyviä luentoja, mm. tuolla  ja tuolla, mutta tämä on ensimmäinen, joka ansaitsee ihan oman postauksen.  Olen koonnut tänne nyt  oman versioni luennon ydinkohdista  ja suorat linkit  luennolla esitettyihin kuviin. Täältä kuitenkin luennon monet  herkulliset yksityiskohdat  puuttuvat,  suosittelenkin lukijaa katsomaan ne Happerin itsensä esittäminä. (Ihmiskeho mm. tuottaa hengittämällä noin kilon  CO₂ joka päivä, joten sen vuotuinen hiilijalanjälki on n. 350 kg CO₂e/vuosi.)

Linkin alussa on prof. Happerin lyhyt esittely, josta käy jo ilmi, että pian äänessä on alansa huippufyysikko ja etenkin spektroskopiassa alan kiistaton auktoriteetti.

Happer aloittaa luennon yo. kuvalla ja tuomitsee selvin sanoin ilmastohätätilan julistajat,  "New Green Deal" liikkeen  ajajat  sekä muistuttaa, miten ristiretket aina ovat päättyneet huonosti.

Ilman saastuminen on todellinen uhka, ei CO₂

Luento jatkuu vertaamalla voimalan ja ihmiskehon päästöjä. Hän  myös näyttää kuvaa aurinkovoimalan valtaamasta vihreästä nurmikentästä ja paikalleen jumittuneista tuulimyllyistä, joista ei ollut avuksi, kun esim. Texasissa ihmisiä paleltui kuoliaiksi vuoden alussa. 

Luennon tässä vaiheessa uusiutuvat energialähteet saavatkin Happerilta kovaa myllytystä. Hän pitää niitä kaalliina ja tehottomina ja kuvailee koko Green New Dealia vain käänteiseksi Robin Hood tempuksi, jonka tarkoitus on  kerätä köyhiltä veronmaksajilta  tukirahaa rikkaiden leluille (Tesla yms.).


Luennon factaosuuden Happer avaa kuvalla, joka esittää maapallon ilmaston ja sen eri vyöhykkeiden  toimintaa. 

Päiväsaikaan maapallo lämpenee  voimakkaasti päiväntasaajalla, jossa lämmennyt ilma kohoaa korkealle ja leviää sieltä ylätuulina kohti pohjoista ja etelää. Matkalla ylös ilma kuivuu, kun jäähtynyt vesihöyry sataa vetenä alas. Tarkemman kuvauksen voitte katsoa ja kuunnella tuosta.

Maapallon  lämpötasapaino saa myös esittelyn ja  alkaa  kuvasta tuossa alla. 

Lisätietoja kuvasta tuollaJotta maa säilyisi elinkelpoisena, pitää sen vastaanottaman ja pois säteilevän lämmön olla yhtäsuuret. Muussa tapauksessa pallomme joko jäätyisi tai kuumenisi sietämättömän kuumaksi. 

Kuvassa keltainen väri kuvaa  auringon säteilyä, josta liki puolet  katoaa ja heijastuu pois jo ennen kuin pääsee edes maan pinnalle asti. Pinnalle päässyt osuus lämmittää sitten maan ja meret, jotka  puolestaan  lämmittävät yläpuolella olevaa ilmakehää. Kuvassa tämä vaihe on esitetty punaisella. Se kuvaa myös sitä pitkäaaltoista lämpösäteilyä, jota  kasvihuonekaasut pystyvät absorpoimaan. 

Kuvasta näemme, että vain pieni osa pinnan lämmöstä siirtyy yläilmoihin säteilemällä. Valtaosa siirtyy ilman ja vesihöyryn mukana, kun ne lämmetessä kohoavat ylös.  Säteilemällä pinnalta poistuu suoraan  avaruuteen  vain 6%, mikä on vajaa kolmannes siitä, minkä  pilvipeitto heijastaa!! 


Tässä luennon vaiheessa ääneen pääsee spekritutkimuksen kiistaton auktoriteetti. Aluksi hän esittelee ilmakehän säteilyä läpäisevät ikkunat ja kasvihuonekaasujen  merkityksen maapallon lämpötilalle, Ilman niitä ilmasto olisi 20 - 30°C kylmempi kuin nyt. Vesihöyryn kohdalla hän korostaa  erityisesti  myös pilviä, joiden vaikutus jo yksin  on  vähintään yhtä tärkeä kuin varsinaisten kasvihuonakaasujen vaikutus yhteensä.

Kasvihuonekaasujen keksijän John Tyndallin kautta luento etenee kuvaan tuossa alla, johon liittyy myös monia  fysiikan historian suuria nimiä, katsokaa itse, en ala niitä  tässä nyt tarkemmin esittelemään. Happer tekee sen paremmin itse. 

Lisätietoa kuvasta tuolla
Kuva esittää maapallon spektriä keskimääräisen pilvettömän ilmakehän yläpuolella  86 km:n korkeudella. Siinä ylin sileä käyrä esittää mustan kappaleen säteilyä lämpötilassa T=15.5°C. Käyrän alle jäävä pinta-ala vastaa silloin säteilyvuota 394 W/m². Kuvassa on  myös ilmakehän läpi kulkevan säteilyn spektri  CO₂-pitoisuuksien arvoilla 0, 400 ja 800 ppm. Näemme, että pitoisuuden tuplaantuessa, CO₂:n aiheuttama kuoppa levenee vain vähän. 

Luennolla Happer kertoo levenemisen vaikutuksen olevan energiassa  n. 3W/m² ja lämpötilassa vähän  mutta  jättää tarkan arvon kertomatta. Tämä onkin viisasta, koska emme tiedä, mikä osuus energiasta muuttuu lämmöksi ja mikä ilmakehän liikettä ylläpitäviksi voimiksi.  Jos kuitenkin oletamme lämpötilan muutoksen suoraan verrannolliseksi energiavuohon, voimme  laskea vaikutukseksi

                                     ΔT = [ 3/(394 - 277) ]*30°C = 0.77°C,      

missä 30°C on tuo edellä mainittu kasvihuonekaasujen lämmittävän vaikutuksen  arvioitu yläraja.


Luento jatkuu kuvilla, jotka osoittavat tietokonemallinnusten kyvyttömyyttä ennustaa tulevaa ja tässä hän lisäksi kertoo myös epäsuorasti  olleensa pätevä klimatologi jo vuonna 1982. Alla voitte linkkiosiosta tutkia, millaisen kaveriporukan kanssa hän tuolloin työskenteli!

Luennon loppuosan Happer käyttää osoittaakseen, että  CO₂ ei ole sellainen mörkö, miksi alarmistit sitä kuvailevat. Sen pitoisuus ilmakehässä on ennenkin ollut suuri  eikä mitään vahinkoa ole tapahtunut. Päinvastoin, kasvikunta on hyötynyt siitä  suuresti, mikä  mm. nykyään näkyy  jo  koko maanpiirin vihertymisenä.  Kuva tuossa alla.

Lisääntyvä  CO₂ on kasvikunnalle ruokaa ja auttaa sitä kasvamaan kuivemmissa olosuhteissa.

Luennon yhteenvedossa Happer toteaa, ettei tiedettä tehdä äänestämällä, totuus selviää, kun nähdään miten hyvin teoria vastaa havaintoja. Luennon päätösdia alla.Lopussa yleisö  kysyi myös Happerin vastinetta alarmistien hellimälle ajatukselle vesihöyryn pakotteesta. Happer kuittasi toteamalla, ettei tuollaista pakotetta ole. Jos vesihöyryn määrä kasvaakin lämpötilan noustessa, kasvaa samalla myös pilvipeiton määrä, mikä kumoaa vaikutuksen..


Linkit


Luennolla Happer kertoi kasvihuonekaasujen lämmittäväksi vaikutukseksi  20 - 30°C. Tätä on käsitelty myös ao. linkissä  sivulla 12, missä vaikutuksen keskimääräiseksi arvoksi  dT on saatu  24.3 °C. Tällä arvolla  edellä laskettu  ΔT saa arvon +0.62°C. Olen blogannut aiheesta myös tuolla ja sain silloin arvoksi +0.87°C, kun  dT oli 33°C.


Mielipiteidensä vuoksi prof. Happer on joutunut monien  lokakampanjoiden kohteeksi. Alla linkki, missä hän kertoo elämästään ja syistä, minkä vuoksi on jatkanut uraansa tutkitun tieteen puolestapuhujana.


1 kommentti:

konitohtor i kirjoitti...

Kun alarmistimedia taas on tyrkkimässä maapalloa kumoon, päätin vähän päivittää tuota vanhaa bloggausta
piirileikkiä navoilla
. Käykääpä kurkkaamassa ja kommentoikaa, jos tulee jotain mieleen.