torstai 16. maaliskuuta 2023

Suomen hiilinielut vetää jälleen

 

Maapallon hiilinielut ja lähteet NASAn OCO-2 satelliitin mittausten mukaan vuosina 2015-2020

Vaalitaistelun alkusoittona saimme viikon alussa 13.3.2023 lukea uutisia maamme hiilinielujen tasosta ilman tavanomaista agendaa maapalloa uhkaavasta ilmastokatastrofista. Maamme hiilinielut eivät olleetkaan romahdustilassa, kuten ympäristöministeriö ja muut änkyrät olivat uskotelleet. Sen sijaan Suomi oli Nasan puolueettoman mittaustekniikan mukaan jo nyt hiilineutraali,  NASAn kartalla Suomi oli jopa hiilinielu.

Maaseudun asujalle uutinen ei tietenkään ollut yllätys mutta helsinkiläisänkyrälle se oli kova pala nieltäväksi, miksi Suomen omat laskelmat erosivat niin paljon oikeista mittauksista? Hesarin toimittaja oli jopa kysellyt aiheesta "asiantuntijoita", jotka kertoivat mm.

"Lyhytikäisten puutuotteiden päästön Nasan satelliitti siis näkee Kiinan yllä. Suomen laskelmassa puolestaan noiden tuotteiden tekemiseen hakattu puu vähennetään Suomen hiilinielusta. Näin on kansainvälisesti sovittu tehtävän."

Tätä konitohtori ei enää sulata vaan jättää asian korkeimman eli lukijan käteen. Jos Kiina tarvitsee puutuotteita ja lopuksi polttaa ne, niin miksi  siitä rangaistaan Suomea hiilinielulaskelmaa alentamalla. Jos tuollaista todella on kansainvälisesti sovittu niin tutkivat journalistit voisivat nyt edes jälkikäteen selvittää, ketkä Suomen edustajat ovat tuollaista soopaa olleet sopimassa ja milloin se mahdollisesti on saatettu voimaan.


Linkit

Avohakkuuta ei ole syytä lopettaa ekologisuuden takia

Alla Ollikainen kumoaa NASAn tutkimuksen. Herralla on aivan oma käsitys siitä, mitä hiilinielulla tarkoitetaan, mitä viidennen kolonnan kenraalilta tietysti sopii odottaakin. 

mtv-uutiset-25032023-kohdasta 5:00-6:50 

katso myös

Ollikainen hiilinieluista

Saattaa tietenkin olla, että esim. Italian tai muiden maiden pellot ja ruohokentät sitovat hiiltä enemmän kuin Suomen metsät mutta ei se silti näistä maista hiilinieluja tee, kuten alussa referoitu NASAn tutkimus osoittaa. Haastattelussa herra  edelleen väittää Suomen maankäyttösektorin hiilinielun romahtaneen ja jakaa neuvoja, miten asia pitäisi korjata. Kaksinaamaista peliä herralta, joka itse on ollut hyväksymässä laskentatavan muutosta, joka romahduksen on aiheuttanut.

lauantai 26. helmikuuta 2022

Ilmastohätätila Euroopassa?

Vuosien ajan ilmastoaktivistit ovat julistaneet ilmastokriisin tuloa ja vaatineet hätätilajulistusta sen torjumiseksi. Muuten hukka perii ja ilmastopakolaiset täyttävät koko Euroopan.

Viime päivinä olemme saaneet esimakua tulevasta, kun pakolaisvirrat Ukrainasta ovat täyttäneet tiet ja raiteet mutta kehtaako kukaan sanoa, että syy tähän olisi ilmastokriisissä? Ehkä ei mutta Konitohtori sanoo, syynä on epäonnistunut ilmastopolitiikka. Euroopassa ei ole ilmastohätätilaa, täällä on ilmastopolitiikan hätätila. Miksi?

Maa toisensa jälkeen on ilmastoänkyrien vaatimuksista luopunut varmasta ydin- ja hiilivoimasta ja korvannut sitä epävarmoilla  vihreän talouden energiahankkeilla. Tämä on rikastuttanut  Putinin Venäjää ja saattanut Euroopan riippuvaiseksi Siperian öljy ja kaasuvaroista. Nyt ollaan sitten suu ympyrkäisenä, kun pitäisi keksiä taloudellisia pakotteita Putinin rahasammon sulkemiseksi ilman, että oma talous siitä liikaa kärsisi.

Trumpin hallituskaudella USA oli energiaomavarainen ja maailman suurin energian tuottaja. Itämeren kaasuputkesta neuvoteltaessa Trump useaan kertaan painotti, ettei putki olisi tarpeellinen, USA pystyisi helposti korvaamaan kaiken sen kautta Eurooppaan tulevan energian.

Miksi Nord Stream 2 -kaasuputken rakentaminen seisoo?

Bidenin aikana tilanne on muuttunut, liuskekivi ei ilmastosyistä kelpaa enää energiaksi ja myös USA on joutunut Putinin sotakassan maksumieheksi. USA ei myöskään pysty enää auttamaan Eurooppaa, jos Venäjä päättää lopettaa kaasutoimitukset tänne. 

Aikanaan Ukrainan sotakin tietysti päättyy. Sitä odotellessa toivotan maalle  taitoa sodankäyntiin
ja menestystä rauhan töissä. Konitohtorin ajatukset ovat pakolaisten luona ja myös niiden naapurimaiden kansalaisten, jotka ovat ottaneet heitä kotiensa suojiin.

sunnuntai 7. maaliskuuta 2021

Ristiretki CO₂ "saastetta" vastaan. Pelasta planeetta! Deus vult!


Tämä postaus sai kimmokkeen prof. William Happerin luennosta, jonka  YouTube äskettäin on saattanut maailman tietoisuuteen. Olen aikaisemminkin nostanut täällä esiin hyviä luentoja, mm. tuolla  ja tuolla, mutta tämä on ensimmäinen, joka ansaitsee ihan oman postauksen.  Olen koonnut tänne nyt  oman versioni luennon ydinkohdista  ja suorat linkit  luennolla esitettyihin kuviin. Täältä kuitenkin luennon monet  herkulliset yksityiskohdat  puuttuvat,  suosittelenkin lukijaa katsomaan ne Happerin itsensä esittäminä. (Ihmiskeho mm. tuottaa hengittämällä noin kilon  CO₂ joka päivä, joten sen vuotuinen hiilijalanjälki on n. 350 kg CO₂e/vuosi.)

Linkin alussa on prof. Happerin lyhyt esittely, josta käy jo ilmi, että pian äänessä on alansa huippufyysikko ja etenkin spektroskopiassa alan kiistaton auktoriteetti.

Happer aloittaa luennon yo. kuvalla ja tuomitsee selvin sanoin ilmastohätätilan julistajat,  "New Green Deal" liikkeen  ajajat  sekä muistuttaa, miten ristiretket aina ovat päättyneet huonosti.

Ilman saastuminen on todellinen uhka, ei CO₂

Luento jatkuu vertaamalla voimalan ja ihmiskehon päästöjä. Hän  myös näyttää kuvaa aurinkovoimalan valtaamasta vihreästä nurmikentästä ja paikalleen jumittuneista tuulimyllyistä, joista ei ollut avuksi, kun esim. Texasissa ihmisiä paleltui kuoliaiksi vuoden alussa. 

Luennon tässä vaiheessa uusiutuvat energialähteet saavatkin Happerilta kovaa myllytystä. Hän pitää niitä kaalliina ja tehottomina ja kuvailee koko Green New Dealia vain käänteiseksi Robin Hood tempuksi, jonka tarkoitus on  kerätä köyhiltä veronmaksajilta  tukirahaa rikkaiden leluille (Tesla yms.).


Luennon factaosuuden Happer avaa kuvalla, joka esittää maapallon ilmaston ja sen eri vyöhykkeiden  toimintaa. 

Päiväsaikaan maapallo lämpenee  voimakkaasti päiväntasaajalla, jossa lämmennyt ilma kohoaa korkealle ja leviää sieltä ylätuulina kohti pohjoista ja etelää. Matkalla ylös ilma kuivuu, kun jäähtynyt vesihöyry sataa vetenä alas. Tarkemman kuvauksen voitte katsoa ja kuunnella tuosta.

Maapallon  lämpötasapaino saa myös esittelyn ja  alkaa  kuvasta tuossa alla. 

Lisätietoja kuvasta tuollaJotta maa säilyisi elinkelpoisena, pitää sen vastaanottaman ja pois säteilevän lämmön olla yhtäsuuret. Muussa tapauksessa pallomme joko jäätyisi tai kuumenisi sietämättömän kuumaksi. 

Kuvassa keltainen väri kuvaa  auringon säteilyä, josta liki puolet  katoaa ja heijastuu pois jo ennen kuin pääsee edes maan pinnalle asti. Pinnalle päässyt osuus lämmittää sitten maan ja meret, jotka  puolestaan  lämmittävät yläpuolella olevaa ilmakehää. Kuvassa tämä vaihe on esitetty punaisella. Se kuvaa myös sitä pitkäaaltoista lämpösäteilyä, jota  kasvihuonekaasut pystyvät absorpoimaan. 

Kuvasta näemme, että vain pieni osa pinnan lämmöstä siirtyy yläilmoihin säteilemällä. Valtaosa siirtyy ilman ja vesihöyryn mukana, kun ne lämmetessä kohoavat ylös.  Säteilemällä pinnalta poistuu suoraan  avaruuteen  vain 6%, mikä on vajaa kolmannes siitä, minkä  pilvipeitto heijastaa!! 


Tässä luennon vaiheessa ääneen pääsee spekritutkimuksen kiistaton auktoriteetti. Aluksi hän esittelee ilmakehän säteilyä läpäisevät ikkunat ja kasvihuonekaasujen  merkityksen maapallon lämpötilalle, Ilman niitä ilmasto olisi 20 - 30°C kylmempi kuin nyt. Vesihöyryn kohdalla hän korostaa  erityisesti  myös pilviä, joiden vaikutus jo yksin  on  vähintään yhtä tärkeä kuin varsinaisten kasvihuonakaasujen vaikutus yhteensä.

Kasvihuonekaasujen keksijän John Tyndallin kautta luento etenee kuvaan tuossa alla, johon liittyy myös monia  fysiikan historian suuria nimiä, katsokaa itse, en ala niitä  tässä nyt tarkemmin esittelemään. Happer tekee sen paremmin itse. 

Lisätietoa kuvasta tuolla
Kuva esittää maapallon spektriä keskimääräisen pilvettömän ilmakehän yläpuolella  86 km:n korkeudella. Siinä ylin sileä käyrä esittää mustan kappaleen säteilyä lämpötilassa T=15.5°C. Käyrän alle jäävä pinta-ala vastaa silloin säteilyvuota 394 W/m². Kuvassa on  myös ilmakehän läpi kulkevan säteilyn spektri  CO₂-pitoisuuksien arvoilla 0, 400 ja 800 ppm. Näemme, että pitoisuuden tuplaantuessa, CO₂:n aiheuttama kuoppa levenee vain vähän. 

Luennolla Happer kertoo levenemisen vaikutuksen olevan energiassa  n. 3W/m² ja lämpötilassa vähän  mutta  jättää tarkan arvon kertomatta. Tämä onkin viisasta, koska emme tiedä, mikä osuus energiasta muuttuu lämmöksi ja mikä ilmakehän liikettä ylläpitäviksi voimiksi.  Jos kuitenkin oletamme lämpötilan muutoksen suoraan verrannolliseksi energiavuohon, voimme  laskea vaikutukseksi

                                     ΔT = [ 3/(394 - 277) ]*30°C = 0.77°C,      

missä 30°C on tuo edellä mainittu kasvihuonekaasujen lämmittävän vaikutuksen  arvioitu yläraja.


Luento jatkuu kuvilla, jotka osoittavat tietokonemallinnusten kyvyttömyyttä ennustaa tulevaa ja tässä hän lisäksi kertoo myös epäsuorasti  olleensa pätevä klimatologi jo vuonna 1982. Alla voitte linkkiosiosta tutkia, millaisen kaveriporukan kanssa hän tuolloin työskenteli!

Luennon loppuosan Happer käyttää osoittaakseen, että  CO₂ ei ole sellainen mörkö, miksi alarmistit sitä kuvailevat. Sen pitoisuus ilmakehässä on ennenkin ollut suuri  eikä mitään vahinkoa ole tapahtunut. Päinvastoin, kasvikunta on hyötynyt siitä  suuresti, mikä  mm. nykyään näkyy  jo  koko maanpiirin vihertymisenä.  Kuva tuossa alla.

Lisääntyvä  CO₂ on kasvikunnalle ruokaa ja auttaa sitä kasvamaan kuivemmissa olosuhteissa.

Luennon yhteenvedossa Happer toteaa, ettei tiedettä tehdä äänestämällä, totuus selviää, kun nähdään miten hyvin teoria vastaa havaintoja. Luennon päätösdia alla.Lopussa yleisö  kysyi myös Happerin vastinetta alarmistien hellimälle ajatukselle vesihöyryn pakotteesta. Happer kuittasi toteamalla, ettei tuollaista pakotetta ole. Jos vesihöyryn määrä kasvaakin lämpötilan noustessa, kasvaa samalla myös pilvipeiton määrä, mikä kumoaa vaikutuksen..


Linkit


Luennolla Happer kertoi kasvihuonekaasujen lämmittäväksi vaikutukseksi  20 - 30°C. Tätä on käsitelty myös ao. linkissä  sivulla 12, missä vaikutuksen keskimääräiseksi arvoksi  dT on saatu  24.3 °C. Tällä arvolla  edellä laskettu  ΔT saa arvon +0.62°C. Olen blogannut aiheesta myös tuolla ja sain silloin arvoksi +0.87°C, kun  dT oli 33°C.


Mielipiteidensä vuoksi prof. Happer on joutunut monien  lokakampanjoiden kohteeksi. Alla linkki, missä hän kertoo elämästään ja syistä, minkä vuoksi on jatkanut uraansa tutkitun tieteen puolestapuhujana.


maanantai 18. tammikuuta 2021

Historia Ilmastosodassa

Taas on vuosi vaihtunut ja vanha vuosi taputeltu historiaan. NOAAn kertomana  se oli ilmastohistorian  toiseksi lämpimin vuosi  mutta GISS pani paremmaksi ja sanoi sen olleen  jopa jaetulla ykkössijalla yhdessä vuoden 2016 kanssa. 

Ilmastosodassa mikään ei siis ole muuttunut. Paukut ovat entiset, johtajat vain vaihtuvat ja media seuraa uskollisesti perässä. Michael Mann jatkaa omaa ilmastosotaansa ja  uuden presidenttinsä johdolla USA tullee epäilemättä taas pian mukaan rintamaan.

Ilmastosodan veteraani Michael Mann jaksaa yhä

Sodissa voittaja kirjoittaa aina historian - niin myös ilmastosodassa, missä uudelleenkirjoitus on jo  alkanut vaikka sota on vielä kesken. Alla kuva pohjoisen pallonpuoliskon ilmastohistoriasta GISSin kertomana.

Pohjoisen pallonpuoliskon maa-meri lämpötilojen aikasarja 12.01.2021. 


GISSin mukaan mitatun ilmastohistorian kylmin vaihe asettui vuoden 1910 tienoille  mistä  ilmasto vähitellen alkoi lämmetä kunnes vuoden 1940 jälkeen uusi viilenemiskausi alkoi. Lasku jatkui 70-luvun puoliväliin, minkä jälkeen lämpeneminen alkoi uudelleen ja on jatkunut siitä asti  nykypäiviin saakka.

GISSin aikasarjassa kylmintä on ollut vuonna 1917, mikä herättää ihmetystä, koska aikalaiskertomusten mukaan sää noihin aikoihin oli esim. Jäämerellä poikkeuksellisen lämmin. Vuonna 1921 esim. Huippuvuorten rannat olivat koko vuoden jäistä vapaat ja meriveden lämpötila kesällä jopa +15°C. Hulppea lukema ottaen huomioon, että viimeisten 15 vuoden aikana korkein  mitattu lukema siellä on ollut vaivaiset +8.2°C.


Vuosi 1921 oli huippuvuorilla lämmin

Edellä oleva kuvakaappaus kertoo jäätilanteen lisäksi paljon myös Jäämeren ilmastosta, jonka lämpeneminen oli pantu merkille myös täällä ja antanut maamme lehdistölle paljon uutta kerrottavaa, mm. tuolla ja tuolla ja tuolla.

Jos oli Huippuvuoret jäistä vapaat vuonna 1921, niin samaa ei voi sanoa viime vuosista, jolloin Huippuvuorten rannat ovat kaikkina talvina  olleet ainakin osittain jäiden saartamina. Alla animaatio Jäämeren jäistä vuosina 2004-2021


Huippuvuorten jääpeite vuosina 2004-2021
Vuonna 2021 jääpeite oli vielä kasvussa.

Toinen huomionarvoinen seikka GISSin ilmastohistoriassa on tuo 40-luvulla alkanut viileä kausi, joka 70-luvun mediassa sai aikaan aikalaisten hyvin muistaman jääkausihypetyksen. GISS  kuitenkin kertoo tuon vaiheen laskuksi vain 0.24°C, mikä tuntuu aivan liian pieneltä saadakseen aikaan sellaista  huomiota mitä ajan laatulehdetkin asialle tuolloin osoittivat;   TimeThe New York times, Newsweek, Science News, Turun Sanomat, Valitut Palat, Suomen Kuvalehtiyms.  


Entisajan ilmastohistoria poikkeaa huomattavasti GISSin kertomasta.
Kuvan lähdeaineisto tuolla

Kuva ei kerro, onko kyseessä yhdistetty maa- ja merihavainnoista laadittu käppyrä, kuten GISSin kertomuksessa, mutta NOAAn tilastoista löytyy  myös pelkät maa-asemat. Niistä laskettuina pohjoisen pallonpuoliskon lämpötilan lasku vuosina 1940-1976 olisi ollut vieläkin pienempi, vain luokkaa -0.1°C. Kysyä sopii, olisiko noin pieni pudotus tosiaan voinut saattaa tiedemaailman täysin "pökerryksissä"  lähettämään medialle omia kauhuviestejään jopa USAn presidenttiä myöten?


Vaikka alarmistit toisin väittävät, huoli ilmaston viilenemisestä
oli ainakin osassa tiedemaailmaa todellinen.

Kirjelmässään  Kukla ja kumppanit esittävät viilenemisen syyksi luonnollista ilmaston vaihtelua. Suuri osa tutkijoista uskoi syyksi  myös ilmansaasteet ja osa oli jo tuolloin CO2 heränneitä, jotka muistelivat vielä vuosisadan alun lämpenemistä ja olettivat silloista viilenemistä vain tilapäiseksi sään oikuksi. Kukaan ei kuitenkaan kiistänyt viilenemistä ja monet uskoivat sen jatkuvan vielä pitkään.

Nähtäväksi jää, kuinka kauan GISSin ja NOAAn kertoma ilmastohistoria kestää aikaa ja millaisia tarinoita tästä ajasta silloin kerrotaan, kun ilmastosota joskus on päättynyt. Sitä odotellessa luepa tuosta vielä tuo edellinen postauskin, jos et siis ole sitä vielä huomannut.Linkit


Laskut ohjelmilla  Table Curve 2D ja Pc Calculator

Ja kommentoijat anteeksi, että en ole huomannut käydä hyväksymässä kaikkia hyviä kommentteja, huonojahan tänne ei vielä ole tullutkaan. Olen nyt hyväksynyt kaikki löydetyt ja yritän jatkossa saada parannusta asiaan.keskiviikko 11. marraskuuta 2020

Mesmeriaa navoilla

Nyt kun maamme media on saanut valituksi Amerikalle uuden presidentin, joka epäilemättä tullaan aikanaan  huutamaan myös koko maailman uudeksi ilmastopaaviksi, on aika kääntää katseet uusiin uhkakuviin, jotka menneiden vuosien ilmastovohkauksessa ovat jääneet vaille ansaitsemaansa huomiota. 

Yksi ehdokas tähän on maapallon magneettikentän jatkuva heikkeneminen, joka jo sadan vuoden ajan on hämmästyttänyt tutkijoita ja on nyt kiihtynyt vaiheeseen, joka pian alkaa näkyä myös psykiatrien vastaanottosaleissa - aivan kuten mesmerismi (animaalinen magnetismi) aikoinaan edellisen vuosisadan vaihteessa.

Kuva 1. Maan magneettikentän voimakkuus.   

Tiedämme, että maan magneettikenttä suojaa meitä avaruudesta tulevalta säteilyltä ja aikaansaa napa-alueilla, etenkin pohjoisilla, näyttäviä revontulinäytelmiä. Miten meille käy, jos tuo suoja hiipuu ja joudumme jatkuvasti alttiiksi  kosmisen säteilyn ja aurinkotuulen mukana kulkeville hiukkaspommituksille?

Sen lisäksi, että maan magneettikenttä heikkenee, maan magneettiset navat, etenkin pohjoinen, ovat  alkaneet  myös liikkua ennenkuulumattoman nopeasti. Parhaimmillaan jopa 50-60 km/vuosi, kun se vielä sata vuotta sitten oli vain luokkaa 3-10 km/vuosi.


Kuva2. Magneettisen pohjoisnavan liike vuosina 1590-2019 ja ennuste vuosiksi 2020-2025.

Arkielämässä navan liike on näkynyt vain kompassineulan pieninä suunnanmuutoksina mutta miten käy, jos liike vielä kasvaa tai jopa kiihtyy? Löytävätkö muuttolinnut vielä silloinkin kotikonnuilleen tai osaavatko valaat välttää salakavalat matalat rannikot?

 Alla kuvapari Helsingin kautta kulkevasta isogonista (saman erannon käyrä)   vuosina 1910 ja 2018

Kuva 3. Vuonna 1910 kompassineula osoitti Helsingissä 2°  pohjoisesta länteen, vuonna 2018  9° pohjoisesta itään. Jos muutos jatkuu samansuuntaisena ja yhtä nopeana, olisi suunta jo vajaan 100 vuoden kuluttua suoraan kohti itää!


 
  ja alla kuva pohjoisen navan vuotuisesta liikkeestä yksikkönä km/vuosi.

Kuva 4. Pohjoisen magneettisen navan keskimääräinen vuotuinen liike.  Kuvan punainen matemaattinen käyrä on silmämääräisesti sovitettu kulkemaan  mahdollisimman  tarkoin vihreiden havaintopisteiden kautta.

Myös eteläinen magneettinen napa on ollut liikkeessä mutta siellä liike on ollut paljon pienempää. Alla taulukko napojen koordinaateista ja niistä lasketut vuotuiset liikkeet. Taulukon data on noukittu tuolta ja tuolta ja liike laskettu ohjelmalla PcCalculator.

Year    Lat.   Long.  move   Lat.   Long.  move
              km/yr            km/yr   
1895.0 ' 70.52 ' -96.68 ' -   ' -71.88 ' 148.71 ' -
1900.0 ' 70.46 ' -96.19 ' 3.87 ' -71.72 ' 148.32 ' 4.47 
1905.0 ' 70.66 ' -96.48 ' 4.93 ' -71.46 ' 148.55 ' 6.00 
1910.0 ' 70.79 ' -96.72 ' 3.38 ' -71.15 ' 148.64 ' 6.92 
1915.0 ' 71.03 ' -97.03 ' 5.79 ' -70.80 ' 148.54 ' 7.81 
1920.0 ' 71.34 ' -97.39 ' 7.36 ' -70.41 ' 148.20 ' 9.02 
1925.0 ' 71.79 ' -98.00 ' 10.88 ' -69.99 ' 147.63 ' 10.27 
1930.0 ' 72.27 ' -98.69 ' 11.67 ' -69.52 ' 146.79 ' 12.28 
1935.0 ' 72.80 ' -99.34 ' 12.55 ' -69.06 ' 145.77 ' 12.99 
1940.0 ' 73.30 ' -99.87 ' 11.63 ' -68.57 ' 144.60 ' 14.38 
1945.0 ' 73.93 ' -100.24 ' 14.19 ' -68.15 ' 144.44 ' 9.42 
1950.0 ' 74.64 ' -100.86 ' 16.21 ' -67.89 ' 143.55 ' 9.39 
1955.0 ' 75.18 ' -101.41 ' 12.41 ' -67.19 ' 141.50 ' 23.34 
1960.0 ' 75.30 ' -101.03 ' 3.43 ' -66.70 ' 140.23 ' 15.51 
1965.0 ' 75.63 ' -101.34 ' 7.53 ' -66.33 ' 139.53 ' 10.30 
1970.0 ' 75.88 ' -100.98 ' 5.89 ' -66.02 ' 139.40 ' 6.99 
1975.0 ' 76.15 ' -100.64 ' 6.27 ' -65.74 ' 139.52 ' 6.32 
1980.0 ' 76.91 ' -101.68 ' 17.73 ' -65.42 ' 139.34 ' 7.30 
1985.0 ' 77.40 ' -102.61 ' 11.82 ' -65.13 ' 139.18 ' 6.61 
1990.0 ' 78.09 ' -103.68 ' 16.14 ' -64.91 ' 138.90 ' 5.55 
1995.0 ' 79.09 ' -105.42 ' 23.50 ' -64.79 ' 138.76 ' 2.98 
2000.0 ' 80.97 ' -109.64 ' 44.79 ' -64.66 ' 138.30 ' 5.23 
2005.0 ' 83.19 ' -118.24 ' 55.79 ' -64.65 ' 137.85 ' 4.29 
2010.0 ' 85.02 ' -132.84 ' 52.27 ' -64.43 ' 137.32 ' 7.04 
2015.0 ' 86.31 ' -160.47 ' 53.74 ' -64.28 ' 136.60 ' 7.69 
2020.0 ' 86.49 ' +162.76 ' 50.58 ' -64.08 ' 135.86 ' 8.43 
2025.0 ' 85.78 ' +138.09 ' 39.78 ' -63.85 ' 135.06 ' 9.33 
 
Taulukosta näemme, että 1980-luvun alussa pohjoisen navan liike alkoi nopeasti kasvaa, samoihin aikoihin kuin  tämä nykyinen ilmastohömppä ja ilmaston pieni lämpeneminen. Mitään tavatonta ei kuitenkaan vielä ole tapahtunut. Maan geologisesta historiasta tiedämme, että on ne navat  ennenkin liikkuneet ja vaihtaneet jopa paikkoja - syistä, joihin tieteellä  ei vielä ole varmaa vastausta.  Yksi asia  kuitenkin on varma. Ennen pitkää jokin taho tietysti julistaa tämänkin ilmiön ihmiskunnan tuprutteluiden syyksi.

Vaikea on kuitenkin ymmärtää, miten ihmiskunnan polttama hiili ilmakehässä voisi vaikuttaa maassa syvällä pinnan alla kulkevien sähkövirtojen liikkeisiin. Toisinpäin asia on kuitenkin helppo. Jos maan magneettikenttä heikkenee tai muuttaa muotoaan, vaikuttaa se välittömästi siihen, millä tavoin aurinkotuuli puhaltaa ja mitä muutoksia tästä aiheutuu ilmakehässä napoja kiertäville tuulille.

Alla kuva  ilmaston lämpenemisen, ilmakehän CO2 pitoisuuden ja pohjoisen magneettisen navan muutoksista viimeisten vuosikymmenten aikana.

Kuva 5. Ennen vuotta 1950 ilmaston lämpötilan muutos korreloi huonosti ilmakehän CO2 pitoisuuteen mutta  korreloi sen sijaan  vuodesta 1920 eteenpäin  melko hyvin pohjoisen magneettisen navan liikkeeseen.Kuvassa  punainen käyrä on sama matemaattinen käyrä, joka kuvassa 4 oli asetettu kulkemaan magneettisen navan havaintopisteiden kautta. Pystysuunnassa kuvan käyrät on silmämääräisesti asetettu  nykyisiin asemiinsa.


Linkit:Alla vielä linkki,   joka olisi ansainnut ihan oman bloggauksen,   mutta  Hans Rosling  esittää siinä asiansa niin hyvin, ettei minulla ole siihen mitään lisättävää, loppuun kuitenkin ehkä korkeintaan tuo

Entisinä aikoina ihmiskunta ei elänyt vaan kuoli ekologisessa tasapainossa luonnon kanssa.sunnuntai 25. elokuuta 2019

Apua ilmastoahdistukseen

Kuva 1. Ylen ilmastoahdistus
Näin syksyn kynnyksellä voimme kai jo todeta, että mennyt kesä oli sitten se kesä, jolloin uusi elintasosairaus "ilmastoahdistus" rantautui maahamme. Vaikka olihan tästä jo merkkejä menneiltä vuosilta, katsokaa nyt vaikka tuotakin Ylen "ilmastoporno-ohjelmaa", mutta ainakin nyt pandemia näyttää siis saavuttaneen myös koko kansan syvien rivienkin  tietoisuuden.

Tammikuussa koululaiset osoittivat jo pahaa mieltään lakkoilemalla ilmaston puolesta ja vaativat päättäjiltä tekoja maapallon pelastamiseksi.  Maaliskuussa lakkoilu jatkui, mitä yle ja muu media luonnollisesti seurasivat silmät ja kamerat tarkkoina.

Kevään tullen rummutus vain kiihtyi. Näimme tarinoita rippikoululaisten ahdistuksesta ja leirin vetäjien neuvottomuudesta, miten nuoria voisi parhaiten auttaa kestämään tätä median luomaa painetta. Toisin oli ennen. Silloin, 1920-luvun alkuvuosina,  oli myös lämmintä. Maailmansota oli päättynyt ja ihmiset odottivat jopa paratiisia laskeutuvaksi maan päälle. Parasta hoitoa ilmastoahdistukseen olisikin tutkia historiaa ja huomata, että on sitä ennenkin saatu ilmoja pidellä.

Oma ilmatieteen laitoksemme voisi myös osallistua hoitoon ja saattaa omat arkistonsa kokonaisuudessaan kansalaisten nähtäviksi. Pistokokeena tutkin vanhoista sanomalehdistä, millaista tietoa niistä  löytyisi vuoden 1901 kesästä ja erityisesti sen hellepäivistä. Lämminhän tuo oli ollut, hellepäiviä ainakin 45kpl  ja niistä +30°C tai yli 13 kpl. Mahtaako mennyt kesä päästä lähellekään tuota?

Taulukko vuoden 1901 hellepäivistä ja linkit tiedon lähteeseen

13.5. +26.0 UA  06.7. +26.0 UA  18.7. +28.0 UA  28.7  +31   VB  14.8. +32   Lo
06.6. +25.6 UA  07.7. +25.9 Ka  19.7. +30.0 UA  29.7. +28.0 UA  15.8. +27.8 UA
07.6. +27.2 UA  10.7. +28.0 UA  20.7. +33.0 UA  30.7. +28.5 UA  16.8. +27.5 UA
08.6. +29.0 UA  11.7. +29.0 UA  21.7. +27.3 Ka  31.7. +27.0 UA  17.8. +28.3 UA
09.6. >30   PO  12.7. +29.8 UA  22.7. +37.4 KA  01.8. +27.0 UA  19.8. +26.0 UA
10.6. >30   PO  13.7. +27.3 Ka  23.7. +31.3 UA  02.8. +27.0 UA
20.6. +29   PP  14.7. +26.2 US  24.7. +28.0 UA  09.8. +26.3 UA
25.6. +30.0 UA  15.7. +28.0 UA  25.7. +30.0 UA  10.8. +26.0 UA
26.6. +29.0 UA  16.7. +29.6 UA  26.7. +31.0 UA  12.8. +27.2 UA
27.6. +33   Lo  17.7. +27.0 UA  27.7. +32.0 UA  13.8. +29.5 UA

Suomessa mennyt kesä oli melko tavanomainen, joten ilmastoahdistusta lietsovat uutiset piti pääosin naarata ulkomailta. Kesäkuussa uutisoitiin  arktisen merijään ennätysmäisestä sulamisesta. Jos ennätys todella syntyi, ei sitä ainakaan tuosta EUMESATin käppyrästä kovin helppo ole havaita.

Elokuun alussa taas Gröönlannin kerrottiin  sulavan lämpöaallon kourissa ja ennätysnopeasti.
Tapansa mukaan Yle siinä hehkutti yksittäistä sään ilmiötä mutta jätti kertomatta, että Gröönlannissa lunta sulaa joka kesä mutta kaikkina vuosina vähemmän mitä talven aikana on satanut.

Kuluvana vuonna lumen kertymäksi näyttäisi muodostuvan n. 150 Gt, kun se sulamisen huippuvuonna 2012 oli vain n. 40 Gt. Vuodesta 2012 lähtien vuosittaista ylijäämää onkin jo yhteensä kertynyt huikeat 2500 Gt, mikä jääksi muutettuna vastaisi n. metrin paksuista kerrosta Gröönlannin pinnalta. Samaan aikaan jäätiköt toki ovat valuneet myös yli äyräirensä mereen ja pitäneet yllä jäävuorien syntymistä. Tämän seurauksena jäätiköiden kokonaismassa on joinakin vuosina saattanut  myös pienentyä mutta tätä ei kuitenkaan jatku ikuisesti vaan päättyy, kun uusi tasapaino joskus  saavutetaan jään muodostumisen ja jäävuorien irtoamisen välillä.

Kesäkuun lopussa myös Keski-Euroopan hirmuhelteet nostattivat otsikoita ja elokuun alussa uutisissa  hehkutettiin mittaushistorian kuuminta heinäkuuta mutta jätettiin kertomatta, että NASAn satelliittihavaintojen mukaan heinäkuu kuitenkin oli vasta kolmanneksi lämpimin.

Elokuun loppupuolella aihe pääsi uudelleen  uutisiin,  kun myös NOAA ja NASAn  GISS  saivat omat laskelmansa (!) valmiiksi. NOAAn mukaan heinäkuu todella oli 0.03°C asteen marginaalilla mittaushistorian kuumin mutta, jos tarkastellaan vain maa-asemia, oli se 0.01°C asteen erolla vasta toinen.

Kuva 2. NOAA:n kartta pallomme lämpimistä ja kylmistä alueista heinäkuussa 2019
Yllä NOAAn vuoden 2019 heinäkuun kartat maapallon maa-alueiden ja maa-vesi-alueiden lämpötilaeroista keskimääräiseen verrattuna. Kiinnittääkö tuossa kuvaparissa mikään huomiotasi? Ellei, niin katso tuo Tony Hellerin video.

****
Edellä on vain pieni otos siitä uutistarjonnasta millä Yle ja muu media kansalaisten ilmastoahdistusta on lietsonut. Ei siis ihme, että sairaus ja ahdistus  on vain lisääntynyt ja alkaa näkyä jo tilastoissa ja tutkimuksissa. Sitran teettämässä kyselytutkimuksessa joka neljäs vastaaja kertoi potevansa ilmastoahdistusta. Pelastakaa Lapset ry:n tutkimuksessa taas 78 prosenttia vastanneista piti ilmastonmuutosta kaikkein suurimpana huolenaiheena tulevaisuudelle !!

Huomatkaa edellä huutomerkit. Pidän median tapaa uutisoida ilmastosta ellen nyt suorastaan rikollisena, niin ainakin täysin edesvastuuttomana, kun jo nuorisokin, maamme tulevaisuuden toivo, on ajettu tämän kaltaiseen toivottomuuden tilaan, vailla tietoa paremmasta huomisesta.  Sillä tuollaista tietoa on, laiskat toimittajat vain eivät halua sitä etsiä tai, mikä pahempaa, eivät halua siitä  ehkä kertoa.

Nuoret lukijani, ajatelkaapa maailmaa, jossa puhdasta halpaa energiaa olisi rajattomasti, jopa tuhlattavaksi saakka, ja sitä olisi kaikkien kansojen saatavilla. Millainen olisi sellainen maailma, joka ei enää olisi  öljysheikkien tai öljyfirmojen armoilla, vaan jossa jokainen maa voisi kaivaa käyttämänsä energian omasta maaperästään? Tuollainen maailma olisi mahdollinen jo nyt ja tälläkin hetkellä suuri joukko ihmisiä työskentelee tuon tavoitteen saavuttamiseksi. Älkää siis tuhlatko aikaanne lakkoiluun vaan opiskelkaa ja liittykää mukaan näiden ihmisten joukkoon.

Tuo salaperäinen (?) energian lähde on torium. Sen mahdollisuudet on tunnettu jo yli puoli vuosisataa ja sitä on tutkittu monissa koelaitoksissa mutta nyt, mittaushistorian kuumimpana heinäkuuna, Indonesiassa on vihdoin allekirjoitettu kaupallinen sopimus myös teollisen mittakaavan torium-voimalaitoksen rakentamiseksi.

Myös Kiinassa torium-voimaloiden suunnittelu on pitkällä ja kerrotaan, että siellä  uudet hiilivoimalaitokset  suunnitellaan aina siten, että niissä hiilipannun tilalle  on helppo vaihtaa vaikkapa toriumpannu sitten, kun aika tähän joskus on kypsä.

Koska aihe on tärkeä ja mielenkiintoinen, olen avannut sille oman sivun Torium - uusiutuva luonnonvara, jota jatkossa tulen päivittämään sitä mukaa kuin kiinnostusta riittää ja aiheita löytyy (päivitetty  18.10.2020). Tämän bloggauksen päätän kuitenkin tähän ja kuvaan tuossa alla.Kuva 3. Myös Suomessa toriumia esiintyy runsaasti.sunnuntai 5. toukokuuta 2019

Onko kunnianhimo hyväksi?

Nyt kun kevään eduskuntavaalit on käyty, on taas aika palata arkeen ja miettiä, miten kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin maassamme pitäisi sitoutua. Onko tuo Pariisin ilmastokokouksen asettama tavoite, lämpenemisen rajoittaminen +1.5 asteeseen, riittävän kunnianhimoinen  vai pitäisikö pyrkiä vieläkin alemmas. Olisiko esim. +1.0 astetta jo riittävän kunnianhimoinen?

Ennen Pariisin kokoustahan tavoitteena oli  +2 asteen alitus mutta nyt tuo tavoite  ei selvästikään   enää ole  riittävän kunnianhimoinen. Esim. kymppi uutisissa eilen juuri eräs neurotieteiden opiskelija ja yksi tiedemarssin järjestäjistä ei enää edes halunnut puhua koko ilmastonmuutoksesta. Hänen mielestään kyseessä oli jo ilmastokriisi, joka myös poliitikkojen tulisi ottaa vakavasti.

Mutta onko tuohon "kriisiin" ylipäänsä olemassa ratkaisua? Tai onko valittu ratkaisumalli takuuvarmasti oikea? Sellainen, että taudin hoito ei  aiheuta suurempaa vahinkoa kuin itse tauti.
Mikä on lastemme kohtalo, jos ilmastotalkoiden varjolla ajamme maamme teollisuuden vieraisiin maihin ja yritämme itse elää täällä neurotieteitä harjoittaen ja turisteja palvellen?


Entä millainen tuo "ilmastokriisi" oikeasti on. Alla kuva East Anglian yliopiston ylläpitämästä aikasarjasta, joka kuvaa maapallon keskilämpötilan kehitystä vuodesta 1850 nykypäivään (punaiset pisteet). Siinä valkoinen suora viivaa esittää lämpenemisen lineaarista trendiä +0.51°C/100 vuotta. Jos siis sama trendi jatkuu seuraavat 100 vuotta, ylittää lämpötila vasta yhdellä asteella esiteollisen ajan lämpötilat, joten mitään paniikkia ei ole eikä mitään erityisiä ilmastontorjuntatalkoita  tarvita.


Kuva 1


Jos sitten sama trendi lasketaan uudemmista arvoista, saamme vuosien 1900-2000 trendiksi +0.63°C/100 vuotta, mikä edelleen alittaa kirkkaasti asetetun torjuntarajan, +1.5°C, eikä vaadi sekään mitään erityisiä toimia. Jos taas ajoitamme teollisen ajan alun vuoteen 1950, antaa HadCRUT4  aikasarja vuosien 1950-2018 trendiksi +1.20°C/100 vuotta, mikä  vuonna 2100 tarkoittaisi 1.8 asteen ylitystä esiteolliseen aikaan verrattuna.

Tämä tarkastelu paljastaa, miksi Pariisin ilmastokokuksessa yllättäen päätettiin pyrkiä entistä kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin. Vanha 2:n asteen torjuntatavoite oli liian vaatimaton, eikä sen saavuttaminen olisi vaatinut mitään ylimääräisiä toimia. Olisi vain jättänyt hiilianeiden kauppiaat   nuolemaan näppejä.

Trendin jatkuva kasvu paljastaa myös, ettei lämpenemisen syy voi olla kasvihuonekaasujen  pitoisuuden kasvu. Hiilidioksidin pitoisuuden ja sen aiheuttaman lämmönnousun välillä kun on logaritminen yhteys sitten, että mitä suuremmaksi pitoisuus nousee, sitä pienemmän lämmönnousun se aiheuttaa.  Tämä on tieteellinen fakta, jota suurinkaan alarmistileirin huutokuoro ei voi muuksi muuttaa.

Tarkemmin, jos x on ilman CO2 pitoisuus, on  lämpötilassa y voimassa
(1)                               y = A+B*ln(x),
mistä vakiot A ja B voidaan ratkaista, jos x ja y kahdessa eri lämpötilassa tunnetaan. Jos havaintoja on useampi, ratkaistaan A ja B tilastollisesti siten, että tulos  parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa koko aineiston.

Kuvassa 1 ohut sininen käyrä esittää ilmakehän CO2-pitoisuutta eri vuosina. Kun pitoisuus yhdistetään saman vuoden lämpötilapoikkeamaan, pitäisi niiden välillä olla yhtälön 1 kaltainen yhteys, jos siis muutos  on ollut pelkästään  CO2:n syytä. Kuvassa 2 alla on yksi tuollaisen analyysin tulos.

Kuva 2.

Näemme, että yhtälö 1 toteuttaa aineiston kohtuullisen hyvällä korrelaatiolla ja tuottaa tuloksen
(2)               A=-16.60+- 0.60    B=2.868+-0.105
Jos siis onnistuisimme poistamaan kaikki kasvihuonekaasut ilmakehästä, tippuisi lämpötila  korkeintaan tuon A:n verran. Näemme myös, että pienilläkin pitoisuuksilla CO2:n lämpövaikutus on  suuri mutta kääntyy sitten sitä pienemmäksi mitä korkeammaksi  pitoisuus nousee. Alla pieni taulukko muutoksen kehityksestä kun pitoisuus kasvaa.

             CO2 [ppm]     Temp. Anomaly [°C]
                  1                         -16.60
                100                       -3.396
                200                       -1.408
                400                        0.580
                800                        2.568
                551                        1.500
                656                        2.000

Torjuntarajan +1.5°C saavuttamiseksi ilmakehän CO2 pitoisuus ei saisi siis nousta yli 551 ppm. Jos rajaksi asetetaan +2.0°C pitäisi pitoisuus pysäyttää rajalle 656 ppm. Tiedossa olevilla fossiilisten polttoaineiden määrillä noita rajoja ei kuitenkaan koskaan saavuteta. Kivihiili ja öljy loppuvat paljon ennen kuin varsinkaan tuo korkeampi raja-arvo on edes lähellä. Sitä paitsi, nuokin raja-arvot nousevat vielä korkeammiksi, jos hyväksymme, ettei kaikki viime vuosien lämpötilan muutos ole ollut ihmiskunnan syytä. Ilmasto voi muuttua ja muuttuu myös muista luonnollisista syistä.

Lopuksi vinkki tulevan hallituksen ilmastopoliitikoille. Halvin ja tehokkain keino tuon "kriisiksi" paisuneen  ilmastonmuutoksen torjumiseksi on kieltää uusien fossiilisten polttoainelähteiden etsintä ja hyödyntäminen (ei maksaisi mitään). Suomi voisi olla asiassa aloitteellinen ja kannustaa öljyrikkaita maita myös sulkemaan  ainakin jo hyödyntämisikänsä loppupuolella olevat lähteet. Kyllä se maailma siitä sitten pelastuisi ja mainettakin varmasti tulisi.

Linkit
Kymmenen uutiset - Lauantai 4.5. 2019
What is the Paris Agreement?
HadCRUT4 Data: download
Trends in atmospheric concentrations of CO2, CH4 and N2O
Why logarithmic? A note on the dependence of radiative forcing on gas concentration
Fossil Fuels