sunnuntai 29. toukokuuta 2016

Pilvien roolista ilmastossa


Vaikka pilvien rooli ilmastossa tiedetään tärkeäksi, on hämmästyttävää, miten vähän niiden syntymekanismia silti on tutkittu. Asia on kuviteltu ehkä itsestään selväksi, jonka syvempää ymmärtämistä ei ole katsottu tarpeelliseksi vaikka jopa IPCC itse on raporteissaan toistuvasti huomauttanut pilvien tärkeästä merkityksestä, tai oikeammin siis niiden aiheuttamasta epävarmuudesta ilmastomallien ennustuksia laadittaessa (clouds remained a major source of uncertainty in the simulation of climate changes).

Nyt näitä tutkimuksia kuitenkin on alkanut syntyä.  Yksi alan pioneereistä on tietenkin prof. Svensmark, joka jo vuonna 2006 osoitti, miten ionisoiva säteily lisää pilviytimien eli aerosolien määrää. Äskettäin  myös tiedelehti Nature julkaisi kaksi  tutkimusta, joissa CERNin pilvikammiossa tehdyissä kokeissa oli havaittu myös puiden ja metsien kyky tuottaa näitä pilviytimiä, joita vesihöyry tarvitsee voidakseen  tiivistyä pisaroiksi ja muodostaa pilviä.

Alla video, jossa yksi tutkijoista, Jasper Kirkby, kertoo saaduista käänteentekevistä uusista tutkimustuloksista.Videon alussa Kirkby esittelee itsensä ja tutkimuksissa käytetyn laitteiston, jolla pilviytimien syntyä on voitu kontrolloidusti valvoa. Hän myös toteaa  pilvien ilmastoa viilentävän vaikutuksen ja kertoo tutkimusten tärkeinpänä tuloksena olleen pilviytimien  uuden syntytavan löytymisen, jota ilmastomallinnukset eivät aikaisemmin ole osanneet ottaa huomioon. Puista ja metsistä haihtuvien orgaanisten höyryjen on havaittu nimittäin muodostavan pilviytimiä uudella tavalla, joka nyt on selvitetty. Esiteollisella ajalla tällä on ollut  suuri merkitys pilvien synnylle ja olisi vieläkin,  jos metsiä olisi jäljellä yhtä paljon kuin ennen.

CERNin tutkimuksiin liittyen ja osittain  samojen tutkijoiden toimesta myös tiedelehti Science on julkaissut artikkelin, jossa  CERNissä löydetyn  mekanismin mukaan syntyneitä pilviytimiä on havaittu myös ilmakehässä suoraan. Tässä tutkimuksessa on ollut myös vahva suomalaispanos, mikä  näin on syytä panna ilolla merkille. Samoin on syytä muistaa prof. Kauppisen ansiokkaat tutkimukset, joissa hän on jo aikaisemmin  tuonut esiin sademetsien hakkuut yhtenä ilmastonmuutoksen tärkeänä syynä.

Yhteenvetona edellä mainituista tutkimuksista voidaan todeta, että Svensmarkin teoria on nyt entistäkin vahvemmin perusteltu. Auringon aktiivisuuden moduloima kosminen säteily yhdessä ihmiskunnan maanmuokkaustoimien, erityisesti trooppisten sademetsien hakkuiden kanssa näyttää siis olleen tuon viime vuosisadan lopulla tapahtuneen pienen lämpenemisen todellinen syy, ei CO2.


linkit
Ion-induced nucleation of pure biogenic particles
The role of low-volatility organic compounds in initial particle growth in the atmosphere
Response of cloud condensation nuclei ( > 50 nm) to changes in ion-nucleation
New particle formation in the free troposphere: A question of chemistry and timing
Major Portions in Climate Change: Physical Approach 
Variation of cosmic ray flux and global cloud coverage-a missing link in solar-climate relationships
Earth’s climate may not warm as quickly as expected, suggest new cloud studiesEi kommentteja: